Wyroby kosmetyczne mogą zostać w wielu przypadkach uznane również jako wyroby medyczne. Mają one kontakt ze skórą i organizmem człowieka, tak więc konsekwencje płynące z bezpieczeństwa ich stosowania mogą mieć skutki długoterminowe.

Od kiedy odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych spadła na producentów oraz dystrybutorów, Unia Europejska wdrożyła pewne normy, których spełnienie jest niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa stosowania i użytkowania produktów kosmetycznych.

Jedną z norm zapewniających takie bezpieczeństwo jest ISO 13485. Szkolenia ISO 13485 przekazują informację, czym ta norma jest i jak powinna zostać wprowadzona do prawidłowego wdrożenia wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych.

Ogólnie, ta norma zawiera wymagania, które z jednej strony gwarantują najwyższą jakość wyrobów, a z drugiej – ich zgodnosć z wymaganiami prawnymi, a także oczekiwaniami klientów.

Wdrożenie normy ISO 13485 wiąże się z korzyściami takimi jak podniesienie bezpieczeństwa podczas korzystania z wyrobów, wzrost konkurencyjności na rynku, regulacja dostepu do rynku krajowego i zagranicznego, podniesienie prestiżu formy, ale przede wszystkim ograniczenie możliwości wystąpienia produktu niezgodnego z oczekiwaniami klienta, co przekłada się także na zmniejszoną ilość reklamacji.

Norma ta dotyczy także bardziej uporządkowanego systemu dokumentacyjnego procesu zarządzania produkcji.

Wiele interesujących informacji niezbędnych do uniknięcia konsekwencji prawnych w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich norm przekazywane są w formie szkolenie kosmetyczne Warszawa, podczas którego możemy także poznać metody zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych.

Szkolenie analiza ryzyka pozwala na bezpieczną ocenę procesów produkcyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje znakowanie wyrobów, ponieważ potencjalni klienci powinni być poinformowani o tym, z czego składa się dany produkt. Szkolenie znakowanie produktów spożywczych pozwala zapoznać się z najważniejszymi zasadami znakowania.

Oprócz tego, nie bez znaczenia pozostają procesy produkcyjne, a w celu zapoznania się z zasadami odpowiedzialnego wyrobu kosmetyków, szkolenia laboratorium stanowią świetne źródło rzetelnie przygotowanej porcji wiedzy.