W pracy kierowcy, szczególnie gdy obowiązki wykonuje on poza granicami kraju konieczna jest znajomość odpowiednich przepisów. Dzięki temu może on uniknąć nieprzyjemnych sytuacji lub co gorsza, utraty prawa jazdy lub uprawnień z powodu nieznajomości norm prawnych. Dlatego też wielu z nich regularnie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach.

Istotną kwestią jest przede wszystkim czas pracy kierowcy szkolenie z tego zakresu obejmuje szereg tematów, dzięki czemu można nabyć odpowiednią wiedzę. Zagadnieniem, które najczęściej na takich szkoleniach poruszane jest jako jedno z ważniejszych jest określenie tego, kiedy wykonywane czynności zalicza się do czasu pracy kierowców a kiedy nie powinny one być tak traktowane. Od tego zależy to, jak czas pracy powinien zostać rozliczony, ponadto ważne jest też odpowiednie zaliczenie godzin pracy w nocy czy też w niedziele i święta.

Szkolenie czas pracy kierowców – sprawdź, przetestuj.

Należy pamiętać, iż zawodowi kierowcy mają obowiązek korzystania z tachografów, rejestrujących nie tylko czas ich pracy, ale także prędkość pojazdu. Na szkoleniach mogą się dowiedzieć między innymi tego, jak prawidłowo je obsługiwać oraz jak właściwie należy dokonywać zapisów w ewidencji czasu pracy, którą są zobowiązani prowadzić. Odpowiednie przepisy regulują kwestie tego, ile czasu w ciągu doby kierowca może spędzić za kierownicą. Przepisy unijne określają, iż nie może to być więcej niż 9 godzin dziennie.

Dopuszczalne są pewne odstępstwa, czyli wydłużenie jazdy o godzinę, jednak nie może to mieć miejsca częściej niż dwa razy w tygodniu. Ponadto pomiędzy nimi powinny być przynajmniej 9 – godzinne przerwy na sen. Oczywiście zależy to także od tego, czy autem porusza się jeden kierowca, czy też załoga stanowiąca dwóch lub więcej kierowców.

Poznanie tych i wielu innych zagadnień jest bardzo istotne, gdyż zgodnie z ustawą o tachografach każde wykroczenie wykazane na tachografie może skutkować bardzo wysokimi karami dla kierowcy oraz przedsiębiorcy, łącznie z utrata uprawnień. Nie dziwi więc fakt, że szkolenia, których tematem jest właśnie czas pracy kierowców cieszą się niezwykle dużym zainteresowaniem.