Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest świadczenie na rzecz pracodawcy pracy określonego rodzaju w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli chodzi zaś o obowiązki pracodawcy to najważniejszym jego obowiązkiem jest wypłata wynagrodzenia na rzecz pracownika.

Regulacje te zawarte zostały w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Aby pracownik mógł jednak świadczyć pracę na rzecz pracodawcy potrzebna jest umowa o pracę. Na jej mocy pracodawcę i pracownika zaczyna łączyć stosunek prawny zwany stosunkiem pracy.

Regulacje dotyczące wspomnianego stosunku pracy znajdziemy w artykule 22 wyżej wspomnianego Kodeksu. Artykuł 22 Kodeksu pracy traktuje również o tym, kto może być pracownikiem. Zgodnie z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, pracownikiem może być co do zasady osoba, która ukończyła 18 rok życia.


Zobacz profesjonalne szkolenia finansowe: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/szkolenia-finansowe


W artykule 22 znajdziemy również informację o tym, że pracownikiem może zostać osoba poniżej 18 roku życia, ale na szczególnych warunkach, które wynikają z innych przepisów. Dowiadujemy się również, że pracę może świadczyć osoba, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Szkolenia z prawa pracy takie jak Kodeks pracy szkolenia oraz wynagrodzenie pracowników szkolenie to interesujące propozycja dla każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat regulacji zawartych w Kodeksie pracy. Szkolenia powinny zostać poprowadzone przez należycie doświadczonego szkoleniowca, który posiada również odpowiednią wiedze.

Pozwoli mu to na przekazanie uczestnikom szkolenia zarówno wiedzy teoretycznej jak i wskazówek praktycznych. Nie ulega wątpliwości, że dobrze byłoby sprawdzić jakie kompetencje posiada dany szkoleniowiec.

Interesującym pomysłem będzie również sprawdzenie opinii klientów o firmach. Im większa liczba pozytywnych opinii klientów, tym większe szanse na to, że szkolenie zostanie poprowadzone w sposób profesjonalny. Dobrym pomysłem będzie sprawdzenie internetowej bazy szkoleń otwartych. Na takich szkoleniach możemy poznać interesujące osoby, z którymi czasem będzie można nawiązać współpracę.