Kategoria: kodeks

clear glass bottle

Jakie wymagania trzeba spełnić według normy ISO 13485?

Wyroby kosmetyczne mogą zostać w wielu przypadkach uznane również jako wyroby medyczne. Mają one kontakt ze skórą i organizmem człowieka, tak więc konsekwencje płynące z bezpieczeństwa ich stosowania mogą mieć skutki długoterminowe.

woman wearing white dress shirt using holding black leather case on brown wooden table

Kiedy nie przysługuje nam wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze to w zasadzie najbardziej istotna część naszej pensji. Kiedy niestety nie zostanie ona nam przyznana? Czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa? Oczywiście, że tak. Są nawet dwie sytuacje, kiedy wynagrodzenie zasadnicze nam przepada.

two men facing each other while shake hands and smiling

Artykuł 52 kodeksu pracy – czego się z niego dowiemy?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w kodeksie pracy. Rozwiązanie umowy to nie to samo co wygaśnięcie stosunku pracy, o którym mowa również w tej ustawie. O jednym z trybów rozwiązania umowy jest mowa w artykule 52 kodeksu pracy.

people working on building during daytime

Co mówi kodeks pracy w art 22?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest świadczenie na rzecz pracodawcy pracy określonego rodzaju w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli chodzi zaś o obowiązki pracodawcy to najważniejszym jego obowiązkiem jest wypłata wynagrodzenia na rzecz pracownika.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén