Kategoria: firma

clear glass bottle

Jakie wymagania trzeba spełnić według normy ISO 13485?

Wyroby kosmetyczne mogą zostać w wielu przypadkach uznane również jako wyroby medyczne. Mają one kontakt ze skórą i organizmem człowieka, tak więc konsekwencje płynące z bezpieczeństwa ich stosowania mogą mieć skutki długoterminowe.

two men facing each other while shake hands and smiling

Artykuł 52 kodeksu pracy – czego się z niego dowiemy?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w kodeksie pracy. Rozwiązanie umowy to nie to samo co wygaśnięcie stosunku pracy, o którym mowa również w tej ustawie. O jednym z trybów rozwiązania umowy jest mowa w artykule 52 kodeksu pracy.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén